Jogi Nyilatkozat


  1. A Honlap használatának feltételei és védjegyjogok
  2. A hírlevélküldő szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók
  3. Adatvédelmi nyilatkozat
  4. Felelősség a károkért és bírósági jogviták:
  5. A Honlap tulajdonosának technikai jogai
  6. Honlap Üzemeltetőjének mint Jogtulajdonosnak és mint Szerzőnek az adatai:

1. A Honlap használatának feltételei és védjegyjogok

Tájékoztatjuk hogy a Honlapon található anyagok egészét vagy részeit kizárólag a CREON Heroes Zrt. (továbbiakban a Honlap tulajdonosa vagy Szerző) jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, többszörözni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, vagy hasznosítani. Lehetővé tesszük azonban, hogy saját, személyes használatra, nem kereskedelmi célra a szabad felhasználás körében a Felhasználó (a honlap látogatója vagy a vásárlónk) a Honlap tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A Honlapra és minden elemére a Szerzői jogi törvény (jelenleg: 1999. évi LXXVI. törvény) a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (jelenleg: 1959 .évi IV. tv, amely 2014. márciustól módosul!) és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései is alkalmazandóak, a Holnap és minden eleme ezen törvények védelme alatt állnak, amelyeknek értelmében a Honlap a Szerző és jogtulajdonos kizárólagos tulajdonát képező szellemi alkotás.

Tájékoztatjuk, hogy a „WEBGALAMB” név és logó valamint a „szárnyaló madár” webgalamb-kép M0802037 ügyszámmal és 196660 lajstromszámmal bejegyzett védjegy, a CREON HEROES Zrt. (Jogelőd: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.) védjegye, így ezen védjegyekre, ezek jogosulatlan használatára, a jogosulatlan használat következményeire a hatályos Védjegytörvény (jelenleg: 1997. évi XI. törvény) védelmi rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Felhasználó köteles tartózkodni a védjegybitorlástól. Amennyiben a Felhasználó mindezek ellenére jogellenesen jár el, a jogellenes védjegyhasználat kártérítési és valamennyi egyéb felelősségi következményét viselni köteles. A jelen használati feltételekkel ezúton közöljük, hogy a jogosulatlan védjegybitorlásért elkövetésenként (azaz alkalmanként a jogtalan felhasználáskért) 1.500 EUR védjegybitorlási kötbért kötünk ki és számlázunk. A védjegybitorlást közjegyzői ténytanúsítással bizonyítjuk vita esetén, amely közokirat.

A wgx.hu Honlapon történő böngészéssel a felhasználó elfogadja a jelen jogi nyilatkozatba foglalt feltételeket, hozzájárul ahhoz, hogy a weblapot kizárólagosan magáncélra használja. Elismeri és nem vitatja, hogy a Honlap tartalma a Honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képzi. A Honlap üzemeltetője nem járul hozzá a weblap tartalmának üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles tevékenység.

Amennyiben a Honlap, vagy a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások tartalmát a Honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, mely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként napi 40.000 Ft, azaz Negyvenezer magyar Forint összegű napi kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak, amely a jogellenes használat díjának minősül. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással bizonyítjuk vita esetén, amely közokirat.

2. A hírlevélküldő szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók

INGYEN REGISZTRÁCIÓ:

Tájékoztatjuk, hogy a WGX.HU szolgáltatás honlapján (a továbbiakban: Honlap) regisztrált szolgáltatásból (a továbbiakban Termék) a Honlap üzemeltetője mint a hírlevélküldő szoftver szolgáltatója (a továbbiakban: Szolgáltató) 60 napos ingyenes próbaváltozatot tesz elérhetővé a Megrendelő részére. A próbaidőszak attól a naptól indul, amikor a Megrendelő számára a Jogtulajdonos elektronikus úton elküldi a Termék hozzáférési adatait, belépési kódját, ezen próbaidőszak alatt a Megrendelő indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől. A próbaidőszak alatt a Megrendelő felvihet adatokat a Szolgáltató rendszerébe, kipróbálhatja a funkciókat, ám levélküldésre nincs lehetősége. A próbaidőszak végén a Termék automatikusan letiltja a Megrendelő hozzáférését, valamint ha a Megrendelő nem tart igényt a Termékre a regisztrációját is.

DÍJKÖTELES HASZNÁLAT:

A szolgáltatás aktuális díjait és szerződési feltételeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap hírlevelére és az ingyene regisztráció igénylésére való feliratkozás önkéntesen történik, kizárólag abból a célból, hogy a Honlap látogatója mint érdeklődő saját kérésére információkat kapjon a Jogtulajdonostól a webes hírlevelezéssel és a WGX.hu szolgáltatásaival kapcsolatosan.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a Felhasználó érdekében felmerülő, szükséges eseteket, így pl. a postai úton történő kiszállításhoz szükséges felhasználó által megadott lakcímet a kiszállítást végzőnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az ingyenes regisztráció igényléskor bekért és kezelt adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév.

Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a Felhasználó adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt, így védve a Felhasználók által megadott adatokat.

4. Felelősség a károkért és bírósági jogviták:

A Honlap használatából illetve a WGX.HU hírlevélküldő szolgáltatásainak jogellenes használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért a Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. A honlapon és hírlevélben található használati tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért csak abban az esetben vállal felelősséget a Szerző, amennyiben a kivitelezés a közvetlen irányítása alatt (azaz: a E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. munkatársának a cég ügyvezetőjének előzetes hozzájárulásával történő kifejezett személyes közreműködésünk igénybevételével) történik, erre vonatkozóan a további rendelkezéseket a kivitelezésre kötött egyedi megállapodás (vállalkozói vagy megbízási szerződés) szabályozza.

Kizárjuk a felelősséget minden olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált internetes tartalmakért, melyekhez a Honlap oldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Honlapra történő minden olyan utalás/mutatás/belinkelés stb., amely a Jogtulajdonos tudta és kifejezett előzetes beleegyezése nélkül történik, kizárja a Honlap és a Honlap üzemeltetőjének mint Jogtulajdonos bármifajta felelősségét.

Minden olyan jogvitában, amely a Jogtulajdonost és a WGX.HU szolgáltatásait érintheti, előzetesen megpróbálunk az igényérvényesítővel személyesen vagy jogi képviselőnk közvetítése útján eljárni. Amennyiben a jóhiszemű egyeztetések nem járnak eredménnyel, kizárólag ezen esetekre nézve vetjük alá magunkat bírósági jogvitának. Amennyiben az igényérvényesítő fél nem kezdeményez velünk megegyezést, úgy a jelen kikötés alapján úgy nyilatkozunk majd, hogy a perre okot nem adtunk, így annak túlzó költségeit nem fogjuk viselni.

5. A Honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, illetve a Honlap elérhetőségét korlátozzuk, vagy megszüntessük. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát, vagy hibamentességét nem garantáljuk. A Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni vagy nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, melyet a Honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén tartunk, jogi képviselő jelenlétében.

6. Honlap Üzemeltetőjének mint Jogtulajdonosnak és mint Szerzőnek az adatai:

CREON Heroes Zrt.
Székhely és postázási cím: H-8500 Pápa, Szent István út 6. fszt.
Adószám: 14032868-2-19
Cégjegyzékszám: 19-10-500402
Bankszámlaszám: 12085004-01828906-00100003
Telefonszám: +36-20/222-0011
E-mail: hello@creon.io
Weboldal: www.creon.io

Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentések:

Iroda: a COVID miatt a személyes ügyintézés szünetel!
Telefon: +36-20/222-0011
E-mail cím a kapcsolatfelvételhez:
E-mailcím a reklamációkhoz vagy igénybejelentésekhez: